Mokslas

Moksliniai tyrimai vykdomi visuose fakulteto padaliniuose. Juose dalyvauja ir tiesiogiai katedroms priklauso pedagoginis personalas, ir daugiausia mokslinėse bei mokomosiose laboratorijose dirbantys mokslo darbuotojai. Pastarieji aktyviai dalyvauja pedagoginėje veikloje: skaito paskaitas, vadovauja kursinių bei baigiamųjų darbų ruošimui, ekspediciniams tyrimams bei lauko praktikoms. Gamtos mokslų fakultete vykdomi moksliniai tyrimai pasižymi didele įvairove, juose dalyvauja ir visose studijų pakopose studijuojantys studentai. Patys svarbiausi tyrimai yra papildomai remiami Lietuvos bei tarptautinių fondų bei organizacijų. Nuolat bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos mokslo institucijomis, pastarąjį dešimtmetį fakultetas užmezgė glaudžius ryšius su daugelio užsienio šalių mokslinėmis organizacijomis. Užsimezgę kontaktai padėjo fakulteto darbuotojams įsitraukti į tarptautines mokslo-tiriamasias programas ir projektus padėjo rasti papildomų lėšų Lietuvoje vykdomiems tyrimams. Mokslo tyrimų rezultatai apibendrinami monografijose, vadovėliuose, moksliniuose straipsniuose.

Svarbiausi fakulteto mokslo partneriai užsienyje:

Britų Kolumbijos universitetas (Kanada)

Gdansko universitetas (Lenkija)

Gento universitetas (Belgija)

Granados universitetas (Ispanija)

Kardifo universitetas (Didžioji Britanija)

Lundo universitetas (Švedija)

Maskvos Lomonosovo valstybinis universitetas (Rusija)

Miuncheno universitetas (Vokietija)

Montpellier III universitetas, Paryžius, Prancūzija 

Oslo universitetas (Norvegija)

Sofijos universitetas (Bulgarija)

Socialinių mokslų universitetas Paryžiuje (EHESS), Prancūzija

Tartu universitetas (Estija)

Zalcburgo universitetas (Austrija)