Dekano pavadavimas vasaros metu [2016-07-07]

GMF pastatas  JGMC vitas 2   

1. Doc. dr. Regina Prapiestienė: nuo 2016-07-18 iki 2016-07-31

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais: M. K. Čiurlionio g. 21/27, II aukštas, 212 kab., tel. 2398202, mob. 8 610 66 029
Ketvirtadieniais ir penktadieniais: Saulėtekio al. 7, I aukštas, JGMC, C-143 kab., tel. 2398201, mob. 8 615 91 533

2. Doc. dr. Petras Klizas: nuo 2016-08-01 iki 2016-08-07

M. K. Čiurlionio g. 21/27, II aukštas, 208 kab., tel. 2398279, mob. 8 686 14 891

3. Doc. dr. Jurga Turčinavičienė: nuo 2016-08-08 iki 2016-08-21

Saulėtekio al. 7, I aukštas, JGMC, C-151 kab., C-119 kab., tel. 2398265, mob. 8 615 91 533

4. Doc. dr. Petras Klizas: nuo 2016-08-22 iki 2016-08-31

M. K. Čiurlionio g. 21/27, II aukštas, 208 kab., tel. 2398279, mob. 8 686 14 891

Dekanatas

Dėmesio! Priėmimo į Biofizikos krypties doktorantūrą laiko pakeitimas [2016-06-28]

 

Dėl priėmimo į Biofizikos krypties doktorantūrą 2016 m.

1. Priėmimas į doktorantūrą vyks birželio 30 d. 9 val. VU GMF, JGMC, Saulėtekio al. 7, R109

2. Stojamojo į Biofizikos krypties doktorantūrą forma yra pokalbis

3. Pokalbis vyksta pasirinktos disertacijos tema, pristatant 5-7 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija). Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, pradinius metodinius įgūdžius.

4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

...