Dėl Tavo karjeros, absolvente [2015-05-26]

career planning 1Mieli absolventai, Vilniaus universitetas pradės vykdyti absolventų karjeros stebėsenos apklausas. Šios apklausos bus skirtos išsiaiškinti, kaip absolventams sekasi įsidarbinti, adaptuotis ir įsitvirtinti darbo rinkoje pabaigus studijas.

Absolventų nuomonė bus svarbi siekiant didinti Universiteto studijų kokybę. Ši informacija leis jums pamatyti, kaip sekasi plėtoti karjerą absolventų skirtingoms laidoms, kokios yra įsidarbinimo, atlyginimo, pareigų keitimo tendencijos ir kt.

Apklausų principas – anonimiškumas, konfidencialumas, naudojimas tik apibendrintų duomenų.
Apklausos bus vykdomos per Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros valdymo informacinę sistemą Tavo Karjera https://beta.tavokarjera.eu.
Todėl KVIEČIAME visus absolventus užsiregistruoti sistemoje.

Tapę sistemos TAVO KARJERA naudotojais, galėsite:

  • gauti darbo siūlymų iš įvairių įmonių ir organizacijų;
  • atlikti savęs pažinimo testus;
  • kurti ir valdyti asmeninės karjeros planus;
  • rasti patikimos informacijos apie Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų įdarbinimą, užimamas pareigas, gaunamą atlyginimą ir kitus karjeros aspektus;
  • susipažinti su Lietuvoje vyraujančiomis karjeros kryptimis ir pareigybėmis;
  • tvarkyti asmeninius finansus;
  • tvarkyti ir kaupti karjerai naudingą informaciją;
  • susisiekti su karjeros konsultantais, registruotis į konsultacijas, mokymus ir renginius;
  • pateikti grįžtamąjį ryšį Universitetui apie baigtų studijų kokybę;
  • įvertinti karjeros valdymo kompetencijas.

Daugiau informacijos rasite: http://www.karjera.vu.lt/uploads/events/130.pdf

 

Unikali galimybė stojantiesiems į VU Geologijos studijų programą [2015-06-11]

geologijos studijos 2Gegužės pradžioje Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtintas preliminarus tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymas 2015 metams pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir studijų kursus. Šis tikslinis finansavimas yra skiriamas studijų programoms, kurios yra išskirtinai svarbios konkretaus sektoriaus ar regiono plėtrai. Pirmą kartą valstybės tikslinio finansavimo galimybe gali pasinaudoti ir 10 Vilniaus universiteto Geologijos pirmosios pakopos studijų programos studentų.

Skaityti daugiau...

Dėl priėmimo į doktorantūrą Gamtos mokslų fakultete 2015 m. [2015-06-18]

doktoranturaVisa informacija dėl 2015 metų priėmimo į doktorantūrą yra VU internetiniame puslapyje http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/priemimas-dokt

Dėl priėmimo į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą
1. Priėmimas į Biologijos m. krypties doktorantūrą vyks liepos 1 d. 9 val. VU GMF Botanikos ir genetikos katedroje, III korpusas, 224 kab.
2. Stojamojo į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą forma yra mokslinis projektas ir pokalbis.
3. Mokslinis projektas rengiamas pasirinktos disertacijos tema. Jame turi būti: (1) apibūdinta ketinama nagrinėti mokslinė problema, aptarta tematikos tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje; (2) suformuluotas darbo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai; (3) atskleistas pasirinktos tematikos aktualumas, naujumas ir perspektyvumas; parodyta, kuo planuojami tyrimai skirsis nuo panašių bei; kaip gauti duomenys galėtų papildyti jau atliktus tyrimus; (4) aptarti galimi tyrimo metodai ir eiga. Projekto apimtis iki 10.000 spaudos ženklų; jis turi atitikti bendruosius mokslinių darbų reikalavimus.
4. Mokslinio projekto elektroninį variantą kartu su atspausdinu popieriniu jo variantu pateikti Doktorantūros komiteto pirmininkui nuo birželio 15 d. iki 23 d. (imtinai):
Prof. Gražina Slapšytė, Botanikos ir genetikos katedra, III korpusas 225 kab., Gamtos mokslų fakultetas, Vilniaus universitetas, M.K. Čiurlionio 21/27, LT-03101, Vilnius.
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel.: 8 5 2398258
5. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema, pristatant 5-7 minučių trukmės pranešimą (ppt. prezentacija). Pokalbis ir mokslinis projektas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Dėl priėmimo į Biofizikos krypties doktorantūrą
1. Priėmimas doktorantūrą vyks birželio 30 d. 9 val. VU GMF Neurobiologijos ir biofizikos katedroje, Biofizikos aud.
2. Stojamojo į Biofizikos krypties doktorantūrą forma yra pokalbis
3. Pokalbis vyksta pasirinktos disertacijos tema, pristatant 5-7 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija). Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, pradinius metodinius įgūdžius.
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

Dėl priėmimo į Geologijos krypties doktorantūrą
Priėmimas doktorantūrą vyks birželio 30 d. 9 val. VU GMF Geologijos ir mineralogijos katedroje, 225 kab.
Stojamojo į Geologijos krypties doktorantūrą forma yra pokalbis. Pokalbio metu pretendentai vertinami pagal šiuos rodiklius:
1. Teorinis pasirengimas disertaciniam darbui numatyta tema
2. Pasiruošimas, įdirbis, publikacijos (nebūtinai būsimo darbo tema)
3. Motyvacija moksliniam darbui
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

Dėl priėmimo į Biochemijos krypties doktorantūrą
Priėmimas doktorantūrą vyks liepos 1 d. 9 val. VU GMF Biochemijos ir molekulinės biologijos katedroje 217 kab.
Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis. Bus vertinama:
1. Stojančiojo mokslinė kompetencija
2. Motyvacija pasirenkant disertacijos temą
3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

Dėl priėmimo į Fizinės geografijos krypties doktorantūrą
Priėmimas doktorantūrą vyks birželio 30 d. 9 val. VU GMF Hidrologijos ir klimatologijos katedroje 319 kab. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis. Bus vertinama:
1. Stojančiojo mokslinė kompetencija
2. Motyvacija pasirenkant disertacijos temą
3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai ir mokslinės publikacijos
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.