Nauja magistrinė programa [2016-05-31]

Startuoja nauja magistrinė studijų programa "Biologinė įvairovė"!

 

 


Absolventams! [2016-05-30]

diplomu iteikimai

 

VISŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ
ABSOLVENTAMS !

 

GMF absolventams diplomai įteikiami
šv. Jonų Bažnyčioje 2016 m. birželio 23 d.
14 val. bakalaurams ir 16 val. magistrantams.

 


2016 m. birželio 21 ir 22 dienomis, nuo 9:30 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00 val.) kiekvienas absolventas privalo asmeniškai ateiti į dekanatą pasirašyti išduotų diplomų ir kitų baigimo dokumentų registracijos žurnale:

Bakalaurai Biologija, Biofizika, Ekologija, Genetika, Molekulinė biologija Biologija, Biofizika, Ekologija, Genetika, Molekulinė biologija
C141 k.
(Saulėtekio al. 7, JGMC)
Magistrantai Aplinkotyra ir aplinkotvarka, Biofizika, Botanika, Ekologija, Genetika, Mikrobiologija ir biotechnologija, Neurobiologija, Zoologija C147 k.
(Saulėtekio al. 7, JGMC)
Bakalaurai Aplinkos hidrogeologija ir inžinerinė geologija, Geografija, Geologija, Meteorologija ir hidrologija. 312 k.
(M.K. Čiurlionio g. 21)
Magistrantai Geografija ir kraštotvarka, Geologija, Hidrogeologija ir inžinerinė geologija, Hidrometeorologija, Kartografija 312 k.
(M.K. Čiurlionio g. 21)
Už kitą asmenį galima pasirašyti tik turint notaro patvirtintą įgaliojimą.


Nesumokėjus mokesčio už studijas bei neįvykdžius kitų finansinių įsipareigojimų, nebus leista pasirašyti registracijos žurnale.
Taip pat absolventai privalo atsiskaityti su GMF katedromis, VŠĮ Būstas, biblioteka ir studentų atstovybe.
Studijuojantys JGMC privalo grąžinti raktus nuo spintelių.

Iš šių padalinių bus gauti skolininkų sąrašai, jei Jūs būsite skolingi, Jums nebus leista pasirašyti registracijos žurnale, kol neatsiskaitysite.

Absolventų atsiskaitymo tvarka paskelbta VU internetiniame puslapyje.

Nepasirašius registracijos žurnale, diplomas ir priedėlis nebus įteiktas.

Dekanatas


Svarbu absolventams! [2016-04-04]

Baigiamojo darbo virselis2016 m. GMF baigiamųjų darbų gynimai vyks birželio 1-8 d.

Tinkamai parengtą darbą ir jo kopiją elektroninėje laikmenoje, atspausdintą bei pasirašytą Garantiją studentas įteikia katedrai (šakiniam akademiniam padaliniui) ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki baigiamųjų darbų gynimo datos.

Dėl baigiamųjų darbų įkėlimo į Sistemą
Darbo santrauką lietuvių, anglų kalbomis ir baigiamąjį darbą, jo Metaduomenis studentas į Sistemą įveda naudodamasis jam suteikta prieiga.
Baigiamieji darbai turi būti keliami tik .pdf formatu. Jeigu rašto darbe yra priedų, jie turi būti apjungti kartu su pagrindine rašto dalimi, t.y. į duomenų bazę turi būti įkeliamas tik vienas dokumentas (priedai negali būti keliami kaip atskiri dokumentai).
Studentas pažymi, kad patvirtina pateiktą Garantiją ir ją atspausdina.
dėl Elektroninių duomenų įkėlimo į Sistemą studentus konsultuoja padalinių administratoriai.