Egzaminų perlaikymų tvarkaraštis [2015-09-01]

2014/15 m.m. pavasario sem. egzaminų perlaikymų tvarkaraštis (bus papildytas)

09.04   8 val. Bioinformatika lekt. K. Kvederavičiūtė VU BTI  232 lab.
09.04 11 val. Klimato ir ekosferos kaita (BUS) prof. A. Bukantis 315 k. (III aukštas)
09.07 18 val. Molekulinė biologija prof. E. Sužiedėlienė 217 k.
09.11 16 val. Organinė chemija doc. V. Jakubkienė Chem. fak.(125 k.) Organinės chem. a.
09.16   Biochemija doc. S. Serva  
09.10 14 val. Žiediniai augalai prof. J. Naujalis II-208 a. 
09.14 12 val. Mikologijos pagrindai (koliokv.,lab. drb., darbų atsiskait.) prof. E. Kutorga  
09.16 13 val. Mikologijos pagrindai prof. E. Kutorga  
09.08 16 val. Botanikos pagrindai, Mokomoji praktika (botanikos, mikologijos ir algologijos) lekt. dr. E. Meškauskaitė  
09.08 14 val. Kursinis darbas (botanika) vadovai   
09.07 11 val. Populiacijų ekologija lekt. G. Trakimas  125 k.
09.14 16 val. GIS lekt. D. Augutis 129 k.
09.14 iki 14 val. Kursinis darbas (geografai) vadovai darbą atnešti į katedrą
09.10 10 val. Kaimo ekologija doc. F. Kavoliutė  
09.07 8-13 val. Topokartografija ir geomorfologija prof. A. Česnulevičius  
09.15  13 val. Bioorganinė chemija doc. Z. Sasnauskienė   
09.10 10 val. Fizika II doc. M. Vengris LTC
 09.11  10 val.  Neurono biofizika prof. A. Alaburda   
09.16 9 val. Neurochemija  prof. O. Rukšėnas  
09.11 11 val. Enzimologija lekt. dr. J. Stankevičiūtė Biochem. inst. 219 k.
09.16 11 val.  Fizika doc. V. Urbonienė Fizikos fak.
09.14 16 val. Bendroji zoologija  doc. J. Turčinavičienė  prof. T. Ivanausko (321 k.)
09.15 11 val. Bendroji kartografija, Europos gamtinė geogr. lekt. dr. L. Jukna  
09.09 14 val. Miestų geografija prof. D. Krupickaitė  
09.09 11.30 val. Loginiai ir matematiniai metodai geogr. prof. G. Beconytė  
09.15 9.30 val. Dalykinė anglų kalba lekt. L. Inčiuraitė-Noreikienė G-404 (Geležinio vilko g.)

Dėl papildomo priėmimo į Biofizikos krypties doktorantūrą [2015-08-31]

career planning 1Papildomas priėmimas į biofizikos krypties doktorantūrą vyks rugsėjo 14 d. 9 val. VU Gamtos mokslų fakulteto 239 auditorijoje.
Priėmimo metu vyks pokalbis pasirinktos disertacijos tema, kandidatams pristatant 5-7 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija). Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, pradinius metodinius įgūdžius. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

 

 

 

 

Papildomas priėmimas į VU GMF antrosios pakopos studijas 2015 m. [2015-08-14]

GMF pastatasNuo rugpjūčio 17 d. iki 26 d. 24:00 val. vyks papildomo Vilniaus universiteto priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas prašymų registracija. Stojantieji galės pretenduoti į  likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Papildomame priėmime gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys: dalyvavę ir nedalyvavę pagrindinio priėmimo pirmajame ir antrajame etapuose.

Daugiau apie papildomą priėmimą...

 

 

 

 

Rudens semestre kviečiame mokytis užsienio kalbų [2015-08-25]

uzsienio kalbaVilniaus universiteto studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą.

Plačiau apie tai...

 

informacija iš interneto svetainės http://www.vu.lt

 

 

 

 

 

Kviečiame magistrus iki rugsėjo 3 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijoms [2015-08-04]

termo fisher studentai MUAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą, kviečia Vilniaus universiteto Gamtos mokslų ir Chemijos fakulteto magistro pirmo kurso studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2015–2016 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos 8–10 vardinių „Thermo Fisher Scientific“ stipendijų. Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1772 Eur (vieneriems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. Plačiau skaitykite...