Svarbu absolventams! [2016-04-04]

Baigiamojo darbo virselis2016 m. GMF baigiamųjų darbų gynimai vyks birželio 1-8 d.

Tinkamai parengtą darbą ir jo kopiją elektroninėje laikmenoje, atspausdintą bei pasirašytą Garantiją studentas įteikia katedrai (šakiniam akademiniam padaliniui) ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki baigiamųjų darbų gynimo datos.

Dėl baigiamųjų darbų įkėlimo į Sistemą
Darbo santrauką lietuvių, anglų kalbomis ir baigiamąjį darbą, jo Metaduomenis studentas į Sistemą įveda naudodamasis jam suteikta prieiga.
Baigiamieji darbai turi būti keliami tik .pdf formatu. Jeigu rašto darbe yra priedų, jie turi būti apjungti kartu su pagrindine rašto dalimi, t.y. į duomenų bazę turi būti įkeliamas tik vienas dokumentas (priedai negali būti keliami kaip atskiri dokumentai).
Studentas pažymi, kad patvirtina pateiktą Garantiją ir ją atspausdina.
dėl Elektroninių duomenų įkėlimo į Sistemą studentus konsultuoja padalinių administratoriai.