Leidinys - “Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida” [2014-04-22]

Liet gamt apl virselisAplinkos apsaugos specialistams, mokslininkams bei visuomenei pristatytas aktualus leidinys ,,LIETUVOS GAMTINĖ APLINKA - BŪKLĖ, PROCESAI IR RAIDA“. Šiame leidinyje Lietuvos gamtinės aplinkos būklė ir jos pokyčiai vertinami akcentuojant nuo įstojimo į ES iki pastarųjų metų, analizuojami ne tik laimėjimai, bet ir kylančios problemos, bandoma atskleisti priežastis bei mechanizmus, apžvelgiamos aplinkosaugos priemonės ir jų veiksmingumas siekiant sumažinti neigiamus antropogeninės veiklos padarinius.

Leidinio rengėjai, remdamiesi savo ir kitų Lietuvos mokslininkų ir specialistų patirtimi bei pasauline praktika, naudojosi archyvine informacija, valstybinio aplinkos monitoringo duomenimis, Europos Komisijos bei Europos aplinkos agentūros turima informacija. Papildomai naudotasi specializuotų valstybinių institucijų (Statistikos departamento, Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, Miškotvarkos instituto ir kt.) sukauptais informaciniais šaltiniais.

Skaityti daugiau...

Paskaitų ciklas "Dumblių biotechnologijos" [2014-04-05]

Algae-Cultures2014 m. balandžio 9-11 d. Botanikos ir genetikos katedros 203 ir 208 aud. lektorė dr. Graziella Chini Zittelli (Ekosistemų tyrimų institutas, Florencija) skaitys paskaitų ciklą "Dumblių biotechnologijos".

 

 

 

 

Skaityti daugiau...

Gamtos išteklių modeliavimo konferencija „Atgal į ateitį“ [2014-03-31]

liepos 8-11 copy

2014 m. liepos 8-11 d. Vilniuje vyks pasaulinė Gamtos išteklių modeliavimo konferencija „Atgal į ateitį“ (Modeling our way back to the future - World Conference on Natural Resource Modeling). Ši konferencija – tai kasmetinis Išteklių modeliavimo asociacijos (Resource Modeling Association, RMA), vienijančios viso pasaulio mokslininkus, dirbančius matematinio modeliavimo, aplinkos mokslų ir gamtinių išteklių valdymo srityse, renginys. Konferencijos tematika yra gana plati, tačiau didžiausias dėmesys bus skiriamas gamtinių išteklių (pvz., žuvų, miškų) tvaraus naudojimo problemoms bei iššūkiams, žemės ūkio ekologijai bei išteklių ekonomikai.

Skaityti daugiau...