Baigiamųjų kursų studentų egzaminų perlaikymai [2015-04-16]

Bakalauro, magistrantūros studijų baigiamųjų kursų studentų egzaminų perlaikymo tvarkaraštis (balandžio 20-30 d.) 

Dėstytojas Dalyko pavadinimas diena val. vieta
lekt. dr. J. Liukaitytė Meteorologijos tiriamasis darbas (6 sem.)  04-20 13 315 k.
doc. E.Stonevičius   Hidrologijos tiriamasis darbas (4 sem.)  04-20 13 315 k.
prof. A. Bukantis Lietuvos klimatas  04-20 13 315 k.
doc. G.Valiuškevičius Taikomoji hidrologija (pratybos)  04-21 9 315 k.
doc. G.Valiuškevičius Taikomoji hidrologija  04-24 9 315 k.
prof. A. Bukantis Klimatologija  04-23 9 315 k.
prof. A. Bukantis Taikomoji meteorologija  04-27 8 315 k.
doc. G. Stankūnavičius Meteorologinės prognozės  04-27 10 315 k.
 

Metinis mokslinis pranešimas (6 sem. geografai)
Kursinis darbas (6 sem. geografai)

 04-29 13 307 k.
doc. F. Kavoliutė Kaimo ekologija (atsiskaityti už seminarus) 04-21  10  307 k.
doc. F. Kavoliutė Kaimo ekologija 04-28 10  307 k.
doc. D. Dabkevičienė Biometrija 04-23  8.15 235 k. 
asist. R. Šiukšta Augalų molekulinė biologija 04-24 11  110 k. 
prof. J. Naujalis Žiediniai augalai 04-29  10   
prof. D. Žvingila Vystymosi genetika 04-29  10 II-112 l.
lekt. K. Kvederavičiūtė Bioinformatika      
         

Gabiausiems studentams - LR Prezidentų vardinės stipendijos [2015-04-06]

prezidento veliavaŠvietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) informuoja, kad 2015 – 2016 m. m. gabiausi universiteto studentai vėl galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Plačiau apie tai...

 

 

 

Informacija dėl skatinamųjų stipendijų [2015-03-10]

stipendijos2014/2015 m. m. pavasario semestre skatinamosios stipendijos bus skirstomos kovo mėnesį. 
Kovo 17 d. studentai, prisijungę savo vartotoju prie Informacinės sistemos (IS), galės matyti, kiek konkrečiai jų studijų programai yra paskirta 1,5 BSI ir 2,5 BSI dydžių stipendijų.
Kovo 23 d. apie skatinamųjų stipendijų paskyrimą/nepaskyrimą studentai galės matyti IS, padalinio administracijai baigus rengti skatinamųjų stipendijų skyrimo įsakymus.
Kovo 25-26 dienomis stipendijos bus mokamos studentams.

GMF dekanatas

 

Studentų apklausos [2015-01-23]

Skelbimas apie apklausas