Klaidinantis skelbimas [2015-04-27]

klaidingas skelbimasVilniaus universiteto skelbimų lentose ir vėl pasirodė klaidinantys neva „administracijos“ parašyti skelbimai studentams, kuriuose prašoma pasitikrinti savo baigiamuosius darbus komercine plagiato patikros sistema plag.lt.

Atkreipiame studentų ir dėstytojų dėmesį: VU neturi nieko bendro su šia sistema ir niekada nesiūlė ir nesiūlys kelti darbus į neaiškios kilmės duomenų bazes.

Primename, kad 2013 m. balandžio 5 d. vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje VU iniciatyva visų universitetų rektoriai išreiškė bendrą nuomonę dėl minėtos sistemos ir nusprendė nerekomenduoti ja naudotis universitetų studentams ir dėstytojams.

Šios savaitės pradžioje Lietuvoje startavo pagal eLABa projektą parengta (Europos socialinio fondo agentūros finansuota, administruojanti institucija – VU) kvalifikuota nacionalinė plagiato patikros sistema EPAS 4.0. Ją naudoja ir VU. Šioje sistemoje įdiegti nauji sutapties aptikimo algoritmai, įvairių apgaulės būdų suradimo technologijos. Sistema EPAS 4.0 naudojasi vis daugiau projekte dalyvaujančių Lietuvos mokymo įstaigų. Sutapimų ieškoma ne tik VU rašto duomenų bazėje, bet ir elektroninių tezių bei disertacijų, publikacijų, atvirų žurnalų ir mokymo įstaigų rašto darbų duomenų bazėse. Mokymo įstaigos prieigą prie rašto darbų bazių suteikia tik autorizuotiems subjektams, o minėtas plag.lt toks nėra ir būti negali.

Kviečiame VU studentus sąžiningai rašyti baigiamuosius darbus, teisingai cituoti, veltui neeikvoti pinigų ir nesijaudinti dėl atsitiktinių teksto sutapimų galimybės.

VU Naujienos

 

Baigiamųjų kursų studentų egzaminų perlaikymai [2015-04-16]

Bakalauro, magistrantūros studijų baigiamųjų kursų studentų egzaminų perlaikymo tvarkaraštis (balandžio 20-30 d.) 

Dėstytojas Dalyko pavadinimas diena val. vieta
lekt. dr. J. Liukaitytė Meteorologijos tiriamasis darbas (6 sem.)  04-20 13 315 k.
doc. E.Stonevičius   Hidrologijos tiriamasis darbas (4 sem.)  04-20 13 315 k.
prof. A. Bukantis Lietuvos klimatas  04-20 13 315 k.
doc. G.Valiuškevičius Taikomoji hidrologija (pratybos)  04-21 9 315 k.
doc. G.Valiuškevičius Taikomoji hidrologija  04-24 9 315 k.
prof. A. Bukantis Klimatologija  04-23 9 315 k.
prof. A. Bukantis Taikomoji meteorologija  04-27 8 315 k.
doc. G. Stankūnavičius Meteorologinės prognozės  04-27 10 315 k.
 

Metinis mokslinis pranešimas (6 sem. geografai)
Kursinis darbas (6 sem. geografai)

 04-29 13 307 k.
doc. F. Kavoliutė Kaimo ekologija (atsiskaityti už seminarus) 04-21  10  307 k.
doc. F. Kavoliutė Kaimo ekologija 04-28 10  307 k.
doc. D. Dabkevičienė Biometrija 04-23  8.15 235 k. 
asist. R. Šiukšta Augalų molekulinė biologija 04-24 11  110 k. 
prof. J. Naujalis Žiediniai augalai 04-29  10   
prof. D. Žvingila Vystymosi genetika 04-29  10 II-112 l.
lekt. K. Kvederavičiūtė Bioinformatika      
         

Informacija dėl skatinamųjų stipendijų [2015-03-10]

stipendijos2014/2015 m. m. pavasario semestre skatinamosios stipendijos bus skirstomos kovo mėnesį. 
Kovo 17 d. studentai, prisijungę savo vartotoju prie Informacinės sistemos (IS), galės matyti, kiek konkrečiai jų studijų programai yra paskirta 1,5 BSI ir 2,5 BSI dydžių stipendijų.
Kovo 23 d. apie skatinamųjų stipendijų paskyrimą/nepaskyrimą studentai galės matyti IS, padalinio administracijai baigus rengti skatinamųjų stipendijų skyrimo įsakymus.
Kovo 25-26 dienomis stipendijos bus mokamos studentams.

GMF dekanatas

 

Gabiausiems studentams - LR Prezidentų vardinės stipendijos [2015-04-06]

prezidento veliavaŠvietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) informuoja, kad 2015 – 2016 m. m. gabiausi universiteto studentai vėl galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Plačiau apie tai...