Sveikiname prezidento Kazio Griniaus stipendininkę! [2015-07-13]

sveikinamePrezidento Kazio Griniaus (biomedicinos mokslų studijų sritis) stipendija 2015-2016 m. atiteko Gretai Jarockytei, Gamtos mokslų fakulteto biofizikos bakalauro studijų programos studentei.

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymėjusiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų studentams. Jas kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras.

 

 

Paskirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos [2015-07-30]

fisher logo 2Aštuoniems Vilniaus universiteto bakalauro studijų studentams paskirtos vardinės 2015–2016 mokslo metų UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos. Jos bus įteiktos trims Chemijos fakulteto studentams ir penkiems Gamtos mokslų fakulteto studentams, kurie pasirinko baigiamuosius bakalauro darbus rengti Bendrovėje „Thermo Fisher Scientific Baltics“.

Stipendijas gaus šie Gamtos mokslų fakulteto studentai: Viktorija Prapiestytė (genetika IV), Jonas Belevičius (molekulinė biologija III), Auksė Gaižauskaitė (genetika III), Aistė Serapinaitė (genetika III) ir Aistė Liucvaikytė (genetika III).

Vardinės stipendijos dydis yra 964 eurų per studijų metus ir ji bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Komisija, skirdama stipendijas, vertino studentų studijų rezultatus ir pažangumą (paskutinių dviejų sesijų rezultatų svertinis vidurkis turėjo būti ne mažesnis kaip 8 balai), motyvaciją ir praktinius tiriamojo darbo įgūdžius. Stipendijas gavę studentai nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
„Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos yra skiriamos nuo 2011 metų. Stipendijos tikslas – skatinti gabius ir motyvuotus studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus, dalyvauti moksliniuose tyrimuose, kryptingai gilinti šių sričių žinias ir siekti karjeros.

Thermo Fisher Scientific“ – didžiausia pasaulio bendrovė, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Bendrovės misija – padėti klientams kurti sveikesnį, švaresnį ir saugesnį pasaulį. Įmonės metinės pajamos – 17 mlrd. JAV dolerių, joje dirba 50 tūkst. darbuotojų. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kuria ir gamina molekulinės biologijos produktus, skirtus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. Šie produktai eksportuojami į daugiau kaip 70 pasaulio šalių.

 

Unikali galimybė stojantiesiems į VU Geologijos studijų programą [2015-06-11]

geologijos studijos 2Gegužės pradžioje Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtintas preliminarus tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymas 2015 metams pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir studijų kursus. Šis tikslinis finansavimas yra skiriamas studijų programoms, kurios yra išskirtinai svarbios konkretaus sektoriaus ar regiono plėtrai. Pirmą kartą valstybės tikslinio finansavimo galimybe gali pasinaudoti ir 10 Vilniaus universiteto Geologijos pirmosios pakopos studijų programos studentų.

Skaityti daugiau...