Dėl papildomo priėmimo į Fizinės geografijos krypties 06P doktorantūrą [2015-09-08]

career planning 1Priėmimas į doktorantūrą vyks rugsėjo 11 d. 14.30 val. VU GMF Hidrologijos ir klimatologijos katedroje 319 kab.
Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis. Bus vertinama:

  • 1. Stojančiojo mokslinė kompetencija;
  • 2. Motyvacija pasirenkant disertacijos temą;
  • 3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai ir mokslinės publikacijos.

Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.
Priėmimo komisijos sudėtis: pirmininkas – prof. Arūnas Bukantis, nariai: prof. Algimantas Česnulevičius, prof. Darijus Veteikis.

 

Magistrantams skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos [2015-09-24]

fisher logo 2Thermo Fisher Scientific“ – didžiausia pasaulio Bendrovė, siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. Mūsų misija – padėti klientams kurti sveikesnį, švaresnį ir saugesnį pasaulį. Įmonės metinės pajamos – 17 mlrd. JAV dolerių, joje dirba 50 tūkst. darbuotojų. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kuria ir gamina molekulinės biologijos produktus, skirtus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. 2012 ir 2014 m. Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose Vilniaus padalinys buvo pripažintas Metų darboviete.

Aštuoniems VU magistrantams paskirtos vardinės 2015–2016 mokslo metų UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos. Jas gaus šie VU Gamtos mokslų fakulteto magistrantai:

Gitana Timofejavaitė (genetika 1 k.), Evelina Matiukaitė (genetika 1 k.), Deividas Ražanauskas (genetika 1 k.), Monika Jasnauskaitė (molekulinė biologija 1 k.) ir Vestina Dilytė (genetika 1 k.).

Skaityti daugiau...

Dėl papildomo priėmimo į Biofizikos krypties doktorantūrą [2015-08-31]

career planning 1Papildomas priėmimas į biofizikos krypties doktorantūrą vyks rugsėjo 14 d. 9 val. VU Gamtos mokslų fakulteto 239 auditorijoje.
Priėmimo metu vyks pokalbis pasirinktos disertacijos tema, kandidatams pristatant 5-7 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija). Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, pradinius metodinius įgūdžius. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

 

 

 

 

Iš prestižinio konkurso parvežtas auksinis apdovanojimas [2015-09-30]

iGEM auksasVilniaus universiteto studentų komanda prestižiniame sintetinės biologijos konkurse „iGEM“įvertinta aukso medaliais. Daugiau skaitykite... 

 

iGEM komanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šarūnas Tumas, Barbora Bajorinaitė, Ieva Rauluševičiūtė, Ingrida Olendraitė, Ieva Savickytė, Danielius Dvareckas, Mykolas Bendorius. 

http://2015.igem.org/Team:Vilnius-Lithuania

http://naujienos.vu.lt

 

Rudens semestre kviečiame mokytis užsienio kalbų [2015-08-25]

uzsienio kalbaVilniaus universiteto studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą.

Plačiau apie tai...

 

informacija iš interneto svetainės http://www.vu.lt