Svarbu absolventams! [2015-05-15]

diplomu iteikimaiGMF absolventams diplomai įteikiami šv. Jonų bažnyčioje 2015 m. birželio 18 d. (9 val. bakalaurams ir 11 val. magistrantams).

Dėl baigiamųjų darbų įkėlimo į duomenų bazę
Tinkamai parengtą darbą ir jo kopiją elektroninėje laikmenoje studentas įteikia katedrai (šakiniam akademiniam padaliniui) ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki baigiamųjų darbų gynimo datos, jei kitaip nenumato patvirtinta padalinio tvarka.
Baigiamieji darbai turi būti keliami tik .pdf formatu. Jeigu rašto darbe yra priedų, jie turi būti apjungti kartu su pagrindine rašto dalimi, t.y. į duomenų bazę turi būti įkeliamas tik vienas dokumentas (priedai negali būti keliami kaip atskiri dokumentai).

Skaityti daugiau...

Dėl priėmimo į doktorantūrą Gamtos mokslų fakultete 2015 m. [2015-05-22]

doktoranturaVisa informacija dėl 2015 metų priėmimo į doktorantūrą yra VU internetiniame puslapyje http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/priemimas-dokt

Dėl priėmimo į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą
1. Priėmimas į Biologijos m. krypties doktorantūrą vyks liepos 1 d. 9 val. VU GMF Botanikos ir genetikos katedroje, III korpusas, 224 kab.
2. Stojamojo į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą forma yra mokslinis projektas ir pokalbis.
3. Mokslinis projektas rengiamas pasirinktos disertacijos tema. Jame turi būti: (1) apibūdinta ketinama nagrinėti mokslinė problema, aptarta tematikos tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje; (2) suformuluotas darbo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai; (3) atskleistas pasirinktos tematikos aktualumas, naujumas ir perspektyvumas; parodyta, kuo planuojami tyrimai skirsis nuo panašių bei; kaip gauti duomenys galėtų papildyti jau atliktus tyrimus; (4) aptarti galimi tyrimo metodai ir eiga. Projekto apimtis iki 10.000 spaudos ženklų; jis turi atitikti bendruosius mokslinių darbų reikalavimus.
4. Mokslinio projekto elektroninį variantą kartu su atspausdinu popieriniu jo variantu pateikti Doktorantūros komiteto pirmininkui nuo birželio 15 d. iki 23 d. (imtinai):
Prof. Gražina Slapšytė, Botanikos ir genetikos katedra, III korpusas 225 kab., Gamtos mokslų fakultetas, Vilniaus universitetas, M.K. Čiurlionio 21/27, LT-03101, Vilnius.
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel.: 8 5 2398258
5. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos tema, pristatant 5-7 minučių trukmės pranešimą (ppt. prezentacija). Pokalbis ir mokslinis projektas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, teorinį pasirengimą bei pradinius metodinius įgūdžius.

Dėl priėmimo į Biofizikos krypties doktorantūrą
1. Priėmimas doktorantūrą vyks birželio 30 d. 9 val. VU GMF Neurobiologijos ir biofizikos katedroje, Biofizikos aud.
2. Stojamojo į Biofizikos krypties doktorantūrą forma yra pokalbis
3. Pokalbis vyksta pasirinktos disertacijos tema, pristatant 5-7 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija). Pokalbis vertinamas atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, pradinius metodinius įgūdžius.
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

Dėl priėmimo į Geologijos krypties doktorantūrą
Priėmimas doktorantūrą vyks birželio 30 d. 9 val. VU GMF Geologijos ir mineralogijos katedroje, 225 kab.
Stojamojo į Geologijos krypties doktorantūrą forma yra pokalbis. Pokalbio metu pretendentai vertinami pagal šiuos rodiklius:
1. Teorinis pasirengimas disertaciniam darbui numatyta tema
2. Pasiruošimas, įdirbis, publikacijos (nebūtinai būsimo darbo tema)
3. Motyvacija moksliniam darbui
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

Dėl priėmimo į Biochemijos krypties doktorantūrą
Priėmimas doktorantūrą vyks liepos 1 d. 9 val. VU GMF Biochemijos ir molekulinės biologijos katedroje 217 kab.
Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis. Bus vertinama:
1. Stojančiojo mokslinė kompetencija
2. Motyvacija pasirenkant disertacijos temą
3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

Dėl priėmimo į Fizinės geografijos krypties doktorantūrą
Priėmimas doktorantūrą vyks birželio 30 d. 9 val. VU GMF Hidrologijos ir klimatologijos katedroje 319 kab. Pokalbis vyks pasirinktos disertacijos ir stojančiojo anksčiau vykdytų mokslinių tyrimų temomis. Bus vertinama:
1. Stojančiojo mokslinė kompetencija
2. Motyvacija pasirenkant disertacijos temą
3. Pradiniai metodiniai įgūdžiai ir mokslinės publikacijos
4. Pokalbis vertinamas 10 balų sistema.

Klaidinantis skelbimas [2015-04-27]

klaidingas skelbimasVilniaus universiteto skelbimų lentose ir vėl pasirodė klaidinantys neva „administracijos“ parašyti skelbimai studentams, kuriuose prašoma pasitikrinti savo baigiamuosius darbus komercine plagiato patikros sistema plag.lt.

Atkreipiame studentų ir dėstytojų dėmesį: VU neturi nieko bendro su šia sistema ir niekada nesiūlė ir nesiūlys kelti darbus į neaiškios kilmės duomenų bazes.

Primename, kad 2013 m. balandžio 5 d. vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje VU iniciatyva visų universitetų rektoriai išreiškė bendrą nuomonę dėl minėtos sistemos ir nusprendė nerekomenduoti ja naudotis universitetų studentams ir dėstytojams.

Šios savaitės pradžioje Lietuvoje startavo pagal eLABa projektą parengta (Europos socialinio fondo agentūros finansuota, administruojanti institucija – VU) kvalifikuota nacionalinė plagiato patikros sistema EPAS 4.0. Ją naudoja ir VU. Šioje sistemoje įdiegti nauji sutapties aptikimo algoritmai, įvairių apgaulės būdų suradimo technologijos. Sistema EPAS 4.0 naudojasi vis daugiau projekte dalyvaujančių Lietuvos mokymo įstaigų. Sutapimų ieškoma ne tik VU rašto duomenų bazėje, bet ir elektroninių tezių bei disertacijų, publikacijų, atvirų žurnalų ir mokymo įstaigų rašto darbų duomenų bazėse. Mokymo įstaigos prieigą prie rašto darbų bazių suteikia tik autorizuotiems subjektams, o minėtas plag.lt toks nėra ir būti negali.

Kviečiame VU studentus sąžiningai rašyti baigiamuosius darbus, teisingai cituoti, veltui neeikvoti pinigų ir nesijaudinti dėl atsitiktinių teksto sutapimų galimybės.

VU Naujienos

 

Baigiamųjų darbų gynimų tvarkaraštis [2015-05-12]

Baigiamųjų darbų gynimų tvarkaraštis Gamtos mokslų fakultete

BAKALAURAI

Ekologija 2015.06.01 9 val. Ekologijos a. (131 k.) 
Biofizika 2015.06.03 9 val. Biofizikos a. (242 k.)
Biologija (zool.) 2015.06.02 9 val. Didž.fak.a. (214 k.)
Biologija (bot.) 2015.06.03 9 val. Bot. ir mik. a. (II-203 k.)
Genetika 2015.06.04 14 val. Bot. ir mik. a. (II-203 k.)
2015.06.05 9 val. Bot. ir mik. a. (II-203 k.)
Molekulinė biologija 2015.06.03 9 val. Didž fak.a. (214 k.)
2015.06.04 9 val. Didž. fak. a. (214 k.)
Geografija 2015.06.02 8 val. V.Chomskio a. (313 k.)
2015.06.03 8 val. V.Chomskio a. (313 k.)
Meteorologija ir hidrologija 2015.06.02 9 val. Hidrologijos a. (316 k.)
Geologija 2015.06.03 9 val. J.Dalinkevičiaus a. (225 k.)
Aplinkos hidrogeologija ir geoinžinerija 2015.06.02 9 val. Geoaplinkos a. (211 k.)
2015.06.03 9 val. Geoaplinkos a. (211 k.)

MAGISTRAI

Ekologija 2015.06.04 9 val. Ekologijos a. (131 k.)
Aplinkotyra ir aplinkotvarka 2015.06.03 9 val. Ekologijos a. (131 k.)
Neurobiologija 2015.06.02 9 val. Biofizikos a.(242 k.)
Biofizika 2015.06.04 9 val. Biofizikos a. (242 k.)
Botanika 2015.06.02 9 val. Bot. ir mik. a. (II-203 k.)
Genetika 2015.06.04 9 val. Bot. ir mik. a. (II-203 k.)
Zoologija 2015.06.03 9 val. II zool.a. (332 k.)
Mikrobiologija ir biotechnologija 2015.06.04 9 val. J.Dagio a. (I-100)
 Geografija ir kraštotvarka 2015.06.04 8 val. V.Chomskio a. (313 k.)
2015.06.04 (projektas) 8 val. V.Chomskio a. (313 k.)
Hidrometeorologija 2015.06.04 9 val. Hidrologijos a. (316 k.)
Kartografija 2015.06.02 9 val. Č. Kudabos a. (309 k.)
2015.06.03 9 val. Č.Kudabos a. (309 k.)
Geologija 2015.06.01 9 val. J.Dalinkevičiaus a. (225 k.)
2015.06.02 9 val. J. Dalinkevičiaus a. (225 k.)
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija 2015.06.01 9 val. Geoaplinkos a. (211 k.)

Gabiausiems studentams - LR Prezidentų vardinės stipendijos [2015-04-06]

prezidento veliavaŠvietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) informuoja, kad 2015 – 2016 m. m. gabiausi universiteto studentai vėl galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Plačiau apie tai...