Bakalauro studijos


Šių studijų klausytojai daugiausia studijuoja fundamentines, bendrąsias pasirinktos specialybės disciplinas, taip pat, ypač pirmuosiuose dviejuose kursuose, gauna nemažai matematikos, fizikos bei chemijos žinių. Išklausomi ir bendrauniversitetiniai filosofijos, ekonomikos teorijų kursai, toliau tęsiamos užsienio kalbų studijos. Studijų pabaigoje ginamas baigiamasis bakalauro darbas. Baigus bakalauro studijas įgyjamas biologijos, molekulinės biologijos, biofizikos, genetikos, geografijos, ekologijos ir aplinkotyros ar geologijos bakalauro laipsnis. 2015 metais fakultete bakalauro studijose studijuoja 837 studentai.

Bakalauro (pagrindinių studijų) programų katalogas

Moksleiviams apie studijų programas

Biofizika

Biologija

Ekologija

Genetika

Geografija

Geologija

Meteorologija ir hidrologija

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija