Bakalauro studijos


Šių studijų klausytojai daugiausia studijuoja fundamentines, bendrąsias pasirinktos specialybės disciplinas, taip pat, ypač pirmuosiuose dviejuose kursuose, gauna nemažai matematikos, fizikos bei chemijos žinių. Išklausomi ir bendrauniversitetiniai filosofijos, ekonomikos teorijų kursai, toliau tęsiamos užsienio kalbų studijos. Studijų pabaigoje ginamas baigiamasis bakalauro darbas.

Moksleiviams apie studijų programas

Nuo 2016 m. lapkričio 14 d. pradėjo veikti naujas kamieninis akademinis padalinys – Chemijos ir geomokslų fakultetas (CHGF), kuriame yra du šakiniai padaliniai: Chemijos ir Geomokslų institutai.

Bakalauro (pagrindinių studijų) programų katalogas

CHGF Geomokslų studijos:

Geografija

Geologija

Meteorologija ir hidrologija

Gyvybės mokslų centras

Biofizika

Biologija

Ekologija

Genetika

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija