Doktorantūros studijos

Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

Geriausiai besimokantys studentai turi galimybę tęsti studijas doktorantūroje. Įvykdžius doktorantūros studijų programą bei apgynus disertacinį darbą įgyjamas daktaro laipsnis. Gamtos mokslų fakultete vyksta šių mokslo krypčių doktorantūros studijos:

  • biofizikos
  • biochemijos
  • biologijos (genetikos, mikologijos, mikrobiologijos)
  • ekologijos ir aplinkotyros
  • geologijos

Šiuo metu fakultete studijuoja 71 doktorantas.

Doktorantūros aktualijos